Kalite Politikası

İST İşçi Sağlığı Teçhizatı San. ve Tic. Ltd. Şti. firması olarak vizyonumuz ülkemizde kendi alanında lider konumdaki kurumsal bir şirket olmak ve yurt dışında da ülkemizi prestijli bir şekilde temsil etmektir.

Misyonumuz ise yurt içi ve dışındaki müşterilerimize katma değeri yüksek, standartlara uygun ve güvenilir ürünler sunarak, Türkiye ’nin işçi sağlığı malzemeleri üretimi alanında dışa bağımlılığını azaltıp ekonomik büyümeyi destekleyen üretici bir firma olmaktır.

İST üst yönetimi tarafından belirlenen kalite politikası, İST ’nin amacına uygundur. Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun ve sistemin sürekli iyileşmesine yönelik taahhütleri içermektedir. Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve niteliğindedir. İST içerisinde tüm çalışanlara iletilmesini, anlaşılmasını ve uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Politikanın reel firma şartlarına uygunluğunun sağlanmasında kalite hedefleri ve proses hedefleri özel bir önem taşımaktadır. Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetlerinde politika uygunluk ve etkinliği sürekli değerlendirilmektedir.

Vizyon ve misyonumuza hizmet eden Kalite ve İSG politikalarımız aşağıdaki gibidir;

KALİTE POLİTİKASI

İşçi sağlığı ve güvenliği malzemelerinde ülkemize yerli üretimi kazandırarak yurt dışında da adımızı gururla temsil eden şirketimizin kalite politikası; 
- Rekabet koşullarına bağlı olarak üretimlerimizde istenilen kalite düzeyine ulaşmak; 
- Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak en kaliteli şekilde karşılamak; 
- Kalite sisteminin tüm çalışanlarca benimsenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; 
- Bu çalışmaları yaparken doğaya ve insana saygılı olmak; 
- Kendi çalışanları arasında saygılı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratarak şirket kültürünü devam ettirmektir. 

İSG POLİTİKASI

İST İşçi Sağlığı Teçhizatı San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kalite politikamız doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve yaşadığımız çevreye saygılı olmak temel prensibimizdir. Bu prensip doğrultusunda kendi faaliyet alanımızla da ilişkili olan işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda örnek bir kuruluş olmak için;
- Çalışanların ve ziyaretçilerin mevzuata uygun olarak sağlık ve güvenliklerinin temini için işyerinde her türlü tedbiri almayı, gerekli ekipmanları bulundurmayı ve gereğinde kullanılmasını sağlamayı;
- Risk değerlendirmesi yaparak iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı;
- Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı;
- Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.