ISTEC® Acil duşlarımız ANSI/ISEA Z358.1-2014 standardına kavuşmuştur

 

Yoğun toz, kimyevi madde veya ısı/alev vb. tehlikeler bulunduran çalışmaların yapıldığı fabrika, hastane, laboratuvar gibi ortamlarda gerçekleşebilecek acil durumların kötü sonuçlarından sakınmak için acil duşların risk değerlendirmesine uygun şekilde çalışma ortamında bulundurulması gerekmektedir. 


Acil duşlar, acil kullanımlar için göz/yüz ve vücut ya da göz/yüz/vücut birlikte kullanımına müsaade eden kombine modeller ile ilgili standartların gereklilikleri karşılanarak vücut ile tehlikenin teması sonucu oluşan tahriş, yanma ve yaralanmalarda vücudun temizlenmesi için kullanılan ilk yardım ve güvenlik malzemesidir. Şebeke suyu veya kendi haznesinden sağlanan su ile çalışır; hızlı ve bol suyla yıkama yaparak olası ağır hasarların önlenmesine yardımcı olur. 


Acil duşların teknik gereklilikleri Amerikan standardı ANSI/ISEA Z358.1 ve Avrupa standardı EN 15154-1/2/3/4’ de verilmektedir. Standartlara göre içilebilir su kullanılmalı ve su sıcaklığı 16-38°C arasında olmalıdır. Duşlar etrafında bir engel olmadan tehlike ile aynı seviyede kolayca ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Uygun şekilde tesisata bağlanan ya da depo ile su sağlayan duşların ANSI standardına göre akış kapasiteleri 15 dakika boyunca göz duşları için en az 1,5 l/dak, göz/yüz duşları için en az 11,4 l/dak ve vücut duşları için en az 75,7 l/dak olmalıdır. Ayrıca su dağılımı doğru müdahale için standartta verilen ölçülere uygun şekilde oluşturulmalıdır. Acil duşların tüm bu teknik özellikleri bağımsız ve onaylı kuruluşlar tarafından tetkik edilmeli ve onaylanmalıdır.


İST İşçi Sağlığı Teçhizatı San. ve Tic. Ltd. Şti. firması olarak müşterilerimize verdiğimiz değere istinaden ISTEC® markalı acil güvenlik duşlarımızı Avrupa onaylarının yanı sıra dünya çapında saygın bir kuruluş olan UL tarafından ANSI standardına göre de onaylatmış bulunmaktayız. Dolayısıyla tesisata bağlı, taşınabilir depolu ve depolu duşlarımız UL Classified/Plumbed in onaylarını taşımaktadır. Farklı çalışma alanlarına adapte edilebilen göz,  göz/yüz,  vücut ve kombine modellerimizi; korkuluk, ısıtıcı/soğutucu ünite, DCS sistem gibi opsiyonel parçalar ile beraber sunarak; el, ayak ya da platform kumanda ile aktive edilebilir üreterek müşteri taleplerini iş güvenliği kurallarına uygun şekilde karşılamaktayız. Gerektiği taktirde büyük çalışma sahalarına adapte edilebilen duş sistemleri için proje çalışmaları da yapmaktayız. 

 

 

ANSI/ISEA Z358.1-2014 Certificate by UL Görüntüle / İndir

YORUM GÖNDER

Rızam Vardır, Onay Veriyorum
 

YORUMLAR