DEMİR & ÇELİK

KAYNAK VE ERİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KARŞI KORUYUCU GİYSİLER

Kaynak işlemi , birleştirilecek materyallerin dokunma yerlerinin ısı etkisiyle eritilerek birbirine kalıcı bir şekilde kaynaştırılması işlemidir. Kaynak teknolojisi birçok sektörde üretim atölyelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kaynak işlemi sırasında oluşan metal parçalarının sıçraması, kaynak dumanı, radyan ışınları, gürültü,yüksek sıcaklığa maruz kalınması gibi etkenler çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir ve iş kazalarına neden olmaktadır. 
Yapılan çeşitli araştırmalara göre ; kaynak ve kesme işlerinde, özellikle gözde yaralanma, göze yabancı cisim kaçması, sıcak metal veya alevin elbise altına girerek yanık oluşturması, elbise üzerinden nüfuz eden yanık, elbisenin alev alması , yangın, patlama gibi iş kazalarının meydana geldiği görülmüştür.
Bu nedenle iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için yöneticilerin gerekli iş güvenliği önlemlerini almaları ve kişisel koruyucu ekipmanlarını tedarik etmeleri gerekir.
Kaynak işlerinde kullanılması gereken kişisel koruyucular:
Baş ve yüz koruyucuları (baret, kaynakçı maskesi, yüz siperi)
Kulak ve göz koruyucuları (kulaklık, kulak tıkaçları, kaynakçı gözlüğü)
Solunum koruyucular ( tam yüz maske, yarım yüz maske, gaz filtreleri,hava beslemeli solunum sistemleri, hava tüplü solunum seti, kapalı devre solunum seti, partikül, toz maskeleri)
El ve ayak koruyucuları (eldiven, ayakkabı, çizme, tozluk, kolluk, önlük)
Gövde koruyucuları : Kaynak işlemi sırasında oluşan UV, IR, termal radyasyon ve fiziki tehlikelere karşı ceket, pantolon, ayakkabı, tozluk ve önlük gibi koruyucuları kullanmalıdır.  
Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler için aranması gereken standart EN ISO 11611:2007’dir.
Ergimiş metal sıçramalarına ve ısı ve aleve karşı koruyucu giyecekler için aranması gereken standart EN 11612:2008 ’dir.
EN ISO 11611:2007 - Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan Koruyucu Giysiler:
Kapsam: EN 470-1:1995 and EN 470-1:1995/A1:1998 standartlarının yerine yayınlanan güncel standarttır. Kapsama yeni birçok özellik eklenmiştir. Kaynakçı elbiselerini seviye 1 ve seviye 2 olarak tanımlamıştır. 
Seviye 1 : Daha az tehlikeli kaynak teknikleri ve durumları, düşük seviyede kaynak sıçraması tehlikesi ve düşük radyan ısı tehlikesi olan. 
Seviye2: Daha tehlikeli kaynak teknikleri ve durumları, yüksek riskli kaynak sıçramaları ve radyan ısı tehlikesi olan. 
Seviye 2 performansına sahip elbiseler yüksek riskli kaynak sıçramalarına karşı korumayı da içerdiği için kaynak işlemlerinde kullanılacak en üst sınıf elbiselerdir. 
Ürün portföyümüzdeki Metal SpalshGuard elbisesi EN 11611:2007 Seviye 2 standardına sahiptir. Yani yüksek riskli kaynak işlemlerinde kullanıma uygundur. Buna ilave olarak erimiş metal sıçramalarına karşı en yüksek seviyede koruma sağlar.  

Ürün portföyümüzdeki Metal SpalshGuard elbisesi EN 11612:2008 A1 B1 C2 D3 E3 standardına sahiptir. 
EN ISO 11612:2008  A1 B1 C2 D3 E3
A: EN ISO 15025  -sınırlı alev yayılımı
B: ISO 9151 –Konvektif ısı
C: EN ISO 6942- Radyan ısı 
D: ISO 9185 –Erimiş aliminyum sıçraması –en yüksek koruma!
E: ISO 9185- Erimiş demir sıçraması–en yüksek koruma!
EN 11611:2007 Seviye 2 –kaynak sıçramalarına karşı en yüksek koruma!

Kaynak işlemlerinde kullanılmak üzere, hem ısı ve aleve karşı dayanıklı, hem de erimiş metal sıçramalarına karşı koruyucu olan,  Metal SplashGuard elbisesini önermekteyiz.